สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตอบโจทย์อย่างไร

  • สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นเงินกู้เพื่อธุรกิจ
  • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี
  • วงเงินสูงสุด2 ล้านบาท ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้นถูก
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • รู้ผลอนุมัติไว
Verified by MonsterInsights